• در حرکت همزمان مستقیم ورو به جلوی هر دو کندیل یا همان جلو آمدن ماندیبل پیشگیرایی نامیده می شود
  • تماس پیش رسی است که بین شیب های مزیال دندان های خلفی پایین وشیب های دیستال دندان های خلفی بالا رخ می دهد
  • اینترفزنس های پیشگیرایی به علت نزدیکی دندان ها به عضلات وبرآیند مایل نیروها در هنگام تماس بین دندان های خلفی مقابل ، دارای پتناسیل مخربی هستند ونیز با توانایی بیمار در ارتباط با بریدن به وسیله دندان های قامی تداخل می نمایند
منبع:

Shillingburg HT, FUNDAMENTALS OF FIXED PROSTHODONTICS, 4TH edition, Quintessence,2012,ch2 p 27

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann HO,Edward J.Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p29

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر