پرایمر ها

پرایمر ها، مونومر ها، الیگومر ها یا پلیمر های هیدروفیلی هستند که معمولا در یک حلال وجود دارند. حلال  های مورد استفاده در پرایمر ها، استون، اتانول-آب یا در درجه ی اول آب می باشند. میزان حلال در بعضی از پرایمر ها می تواند تا ۹۰% باشد. بنابراین، پرایمر ها سرعت تبخیر، الگو های خشک شدن و ویژگی های نفوذ مختلفی دارند که همه این ها می توانند استحکام باند حاصله را تحت تاثیر قرار دهند.

الیگومر های دی متاکریلاتی و مونومر های با وزن مولکولی پایین را می توان در سیستم های دو مرحله ای etch and rinse به پرایمر اضافه کرد یا به عنوان یک مرحله ی جداگانه در سسیستم های سه مرحله ای etch and rinse یا سیستم های دو مرحله ای سلف اچ ارائه کرد.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012, Chp 13

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر