• فرآیند تشکیل پلیمر از مونومر ، پلیمرایزیسیون نامیده می شود
  • کامپوزیتهای متاکریلاتی ، در مواد ترمیمی مستقیم استفاده می شوند. شبه پلیمری این کامپوزیتها، توسط فرآیندی بنام پلیمریزاسیون افزایشی رادیکال آزاد منومرهای متاکریلات مربوطه، شکل می گیرد.
  • واکنش پلیمریزاسیون، در چهار مرحله صورت می گیرد:activation ، شروعinitiation، انتشارpropagation، واتمام termination است.
منبع:

Heymann, H., 2011. Art and Science of operative dentistry. s.l.:elsevier.ch 18 Biomaterials e63

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر