نوعی تکنیک تصویر برداری است که با حذف تصاویر پیش زمینه گمراه کننده و نویز ها باعث بهبود کیفیت تصاویر قبل و بعد یک پروسه ی خاص شده و تغییرات را نشان می دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hardstedt C, Welander U. Photographic subtraction. I. Theory of the subtraction image. Acta radiologica: diagnosis. 1975 Nov;16(6):559.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Janssen PT, Palenstein Helderman WH, Aken J. The detection of in vitro produced periodontal bone lesions by conventional radiography and photographic subtraction radiography using observers and quantitative digital subtraction radiography. Journal of clinical periodontology. 1989 Jul 1;16(6):335-41.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر