بسیاری از ترمیم های دندانپزشکی در حین ساخت در معرض خمش دائمی قرار می گیرند. تنظیم کاسپ های دنچر پارسیل متحرک و شکل دادن سیم های ارتودنسی دو مثال از این عملیات خمش هستند. اغلب مقایسه هایی بین سیم ها و سوزن هایی با ترکیبات و قطر های مختلف که در معرض خمش های تکرار شونده ی ۹۰ در جه ای قرار گرفته اند، انجام می شود. تعداد خمش هایی که یک نمونه می تواند تحمل کند، تحت تاثیر ترکیب و ابعاد آن و نیز عملیات انجام شده بر روی آن درحین ساخت می باشد. این آزمایشات حائز اهمیت هستند، چرا که چنین اطلاعاتی با داده های تست های استاندارد مکانیکی مثل خواص کششی یا سختی مرتبط نیستند.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012,Chp5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر