در پایان جراحی پریودنتال کلینیسین ممکن است ناحیه ی جراحی را با surgical dressing بپوشاند. این dressing ها هیچ اثر درمانی ندارند اما از طریق محافظت از بافت و نه فراهم کردن فاکتورهای ترمیم به بهبودی کمک می کنند. Dressing احتمال عفونت پس از عمل را به حداقل می رساند و با جلوگیری از ترومای سطحی حین جویدن ترمیم را تسریع می کند وبیمار را از درد ناشی از تماس غذا یا زبان حین جویدن محافظت می کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch59 p3337.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر