• در مقاطع عرضی دندان، خط رتزیوس به صورت دوایر متحد المراکز دیده می شوند، در مقاطع طولی خطوط عرضی نواحی کاسپی واینسازال را قطع نموده وسپس به صورت مایل به سمت ناحیه سرویکال پایین آمده ودر DEJ ناپدید می شوند، این دوایر در سطح مینا ناکامل هستند ویک سری شیارهای متناوب به نام imbrication lines of pickerell را شکل می دهند.
  • برجستگی های بین شیارها پریکایماتا نام دارد که به طور پیوسته اطراف دندان ومعمولا موازی CEJ ویکدیگر قرار گرفته اند.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr EJ.,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch1 p5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر