سوراخ شده ;  هرآنچه به حفره تبدیل شده باشد ; پرفوره شده

منبع: Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر