• شایع ترین روش گرفتن وسایل دندانپزشکی ترمیمی ، تقریباً شبیه چگونگی در دست گرفتن مداد است ولی دقیقاً مشابه آن نیست، نرمه انگشت شست، اشاره ومیانی در تماس با وسیله بوده وهمزمان نوک انگشت دوم (انگشت انگشتری وانگشت کوچک ) روی سطح دندان مجاور همان قوس بعنوان تکیه گاه قرار می گیرد.
  • کف دست معمولا در جهت مخالف دندانپزشک قرار می گیرد. نرمه انگشت میانی ( انگشت سوم) نزدیک قسمت بالایی وکناره وسیله قرار می گیرد. این انگشت در واقع با مچ دست وساعد در حال همکاری است وفشار ایجاد شده هنگام تراش را به تیغه ی وسیله منتقل می کند.
منبع:

Thomas, j., 1393. Schwartz Fundemental of Operative Dentistry. Royan pazhouh .ch 7p175

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch6p169

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر