پلن پاراساجيتال به هر پلن آناتوميكي كه بدن را به دو قسمت راست و چپ تقسيم كرده و موازي پلن ساجيتال بوده اما در ميدلاين نیست گفته می شود. بنابراين يك پلن پاراساجيتال بدن را به دو قسمت نامساوي راست و چپ تقسيم مي‌كند و در عين حال موازي با پلن ساجيتال يا مياني مي‌باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

At kinson M. Anatomy for dental students. Fourth edition. Oxford university Press; 2013. 6 P.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر