شاخص PAR به وسيله ۱۰ ارتودنتيست بريتانيايي توسعه داده شد. اين شاخص اساساً براي ارزيابي ميزان اثربخشي درمان ارتودنسي به وجود آمد و نمراتی را به ويژگي هاي مختلف اكلوزال اختصاص مي‌دهد. براي اين كار از كست هاي مطالعه استفاده نموده و به يك سيستم نمره‌دهي (Scoring) و يك خط‌كش نياز است. به عبارت ديگر با اين شاخص يك نمره اختصاري براي همه آنومالي هاي اكلوزالي كه ممكن است در يك مال اكلوژن يافت شود داده مي‌شود. اين نمره تخميني است از اين كه يك كيس به چه میزان از اكلوژن نرمال انحراف دارد. تفاوت بين دو نمره قبل و بعد از درمان كيس، ميزان بهبودي و در نتيجه موفقيت درمان را منعكس مي‌كند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Richmond S, Shaw W.C, O’Brien KD. The development of the PAR Index (Peer assessment rating) : Reliability and Validity. Eur J orthod 1992; 14 (2): 125-139.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Richmonds, Shaw W.C, Roberts CT, Andrews M. The PAR Index (Peer assessment rating): methods to determine outcome of orthodontic treatment in terms of improvement and standards. Eur J orthod 1992; 14(3): 180-187.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر