آرج وایری کمکی است که بر روی آرچ وایر اصلی بسته می شود و می توان از آن به منظور اکستروژن و یا اینتروژن استفاده کرد.در ادامه Piggy back را نیز مطالعه نمایید.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Nande R. Biomechanics and esthetic strategies in clinical orthodontics. St Louis: Elsevier Saunder; 2005
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Bishara SE., Textbook of orthodontics. Saunders Company; 2001
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر