• کانتور ترمیم بیش از حد در سطح فاسیال ولینگوال دندان،که آسیب رسان است و معمولا منجر به افزایش تجمع پلاک ودر نهایت وضعیت التهابی لثه می شود.
منبع:

Heymann HO,Edward J.Swift Jr.,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 1p12

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر