به پروسه جراحی برداشت و حذف استخوان گفته می شود.

در دندان پزشکی به حذف بافت استخوانی احاطه کننده دندان می گویند. در شکل روبرو دو نوع استکتومی در فک پایین ملاحظه می شود. در شکل بالا تکه ای از استخوان فک پایین در ناحیه ثنایای میانی به همراه دندان برداشته می شود و اجازه می دهد با چرخش قطعات باقی مانده به سمت داخل ، فک پایین باریک تر شود.

در شکل پایین که Body Ostectomy  می باشد با حذف کامل استخوان در ناحیه پرمولر اول در دو سمت، قطعه قدامی عقب تر آمده و کانین با پرمولر دوم تماس می یابد.این عمل برای افراد با فک پایین پهن مناسب می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics-E-Book. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12. chapter 6 page 196

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Han K, Kim J. Reduction mandibuloplasty: ostectomy of the lateral cortex around the mandibular angle. Journal of Craniofacial Surgery. 2001 Jul 1;12(4):314-25.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر