این عبارت از دو واژه ی Orbital  به معنای مرتبط با چشم و Hypertelorism تشکیل شده است.  Hypertelorism به این معنا است که فاصله ی دو اندام یا دو جزء از بدن که به صورت جفت هستند به طور غیرطبیعی زیاد شده باشد. Orbital Hypertelorism به حالتی گفته می شود که فاصله بین گوشه های داخلی دو چشم و فاصله بین مردمک ها از حالت نرمال بیشتر شده است. این وضعیت بیشتر با سندرم هایی مثل Cleidocranial Dysostosis یا Craniofacial Dysostosis دیده می شود و گاها در موارد عقب ماندگی های ذهنی نیز مشهود است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Cohen MM, Richieri-Costa A, Guion-Almeida ML, Saavedra D. Hypertelorism: interorbital growth, measurements, and pathogenetic considerations. International journal of oral and maxillofacial surgery. 1995 Dec 31;24(6):387-95.

 

  1. Tessier P. Orbital hypertelorism: I. Successive surgical attempts. Material and methods. Causes and mechanisms. Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery. 1972 Jan 1;6(2):135-55.

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

http://www.chop.edu/conditions-diseases/orbital-hypertelorism

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر