لايه مخاطي پوشاننده داخل دهان را Oral Mucosa گويند كه از اپتيليوم سنگفرشي مطبق به نام اپتيليوم دهاني و يك بافت همبند زيرين به نام لامينا پروپريا تشكيل شده است. اين بافت جهت محافظت بدن از عفونت و ذرات خارجی بوده و قادر به توليد ترشحات موكوسي به علاوه جذب مواد از داخل دهان است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Nanci A. Ten cate’s oral histology. Elsevier. Mosby; 2008.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Squier C. Brgden K. Human oral mucosa: Development, Structure and Function. Wiley-Blackwell;2010.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر