حالتی است  که در آن فرد فاقد درد دهان و صورت، و بیماری ها و اختلالات دهان، که موجب محدودیت فرد در جویدن، گاز گرفتن، لبخند زدن، تکلم و رفاه عاطفی-اجتماعی می شود، است. سلامت دهان لازمه سلامت عمومی و رفاه است و بر کیفیت زندگی تاثیر عمده ای دارد.

منبع:

World Health Organization. Access via: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/oral-health

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 30-32.

خامی محمدرضا، رازقی سمانه، پاکدامن افسانه، و همکاران. گزیده ای از مبانی دندانپزشکی جامعه نگر (ترجمه). تهران: انتشارات رویان پژوه. چاپ اول (1391). صفحه 53-55.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر