• برای ساخت یک ترمیم CAM/CAD کنار صندلی (chair side) دندان پزشک دندان را آماده کرده وسپس از یک وسیله اسکن کننده برای جمع آوری اطلاعات در مورد شکل حفره وارتباط آن با ساختارهای اطراف استفاده می کنند
  • این مرحله قالب گیری تصویری نامیده می شود
  • محیطی خشک وبه درستی ایزوله شده برای اطمینان از اینکه تهیه حفره به خوبی وبطور دقیق اسکن می شود
منبع:

Hilton,TJ,Ferracane JL,Broome JC: Summitt’s  Fundamentals of Operative Dentistry, ed4,Quintessence,2013, ch 19 p 524

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch11 p284-288

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر