• ناحیه از دهان برای انجام کار درمانی از بقیه نواحی دهان جدا می شود وبه عنوان Operating field نامیده می شود ،هدف از آن : کنترل مایعات، رترکشن ، وایمنی بیمار می باشد.
  • ناحیه باید خشک وتمیز باشد برای صرفه جویی در وقت وکارایی بهتر در برداشت پوسیدگی وترمیم دندان . هنگام برداشت پوسیدگی وسیع واحتمال اکسپوز پالپ برای جلوگیری از الودگی آن استفاده از رابر دام توصیه شده است.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch15 e25-26

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر