یک شکستگی باز یا Compound به نوعی از شکستگی گفته می شود  که یک شکاف در پوست و یا مخاط باعث ارتباط محیط بیرون با استخوان شکسته می گردد. بیشتر اوقات این شکستگی به دنبال پاره شدن پوست یا مخاط توسط استخوان شکسته ایجاد می شود. این شکستگی درمانی متفاوت از یک شکستگی ساده یا بسته دارد زیرا باز بودن مخاط و پوست می تواند باعث ورود باکتری و آلودگی به محل شکستگی و عفونت شود. به همین دلیل درمان زودرس این شکستگی واجب است و زخم باید طی پروسه جراحی تمیز شده و از عفونت جلوگیری شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Hupp JR, Tucker MR, Ellis E. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery-E-Book. Elsevier Health Sciences; 2013 Mar 19.chapter 24

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

چهار × سه =

پاک کردن فرمثبت نظر