جراحی فک بالا به صورت یک قسمتی می باشد.

بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار داد. در جراحی یک قسمتی کل فک بالا به صورت یک واحد جابجا می شود و قطعات دندانی از هم جدا نمی شوند.در این جراحی ها نیاز به ساختن تنها یک اسپلینت می باشد و در هنگام مدل سرجری کل دندان ها با هم جابجا می شوند (نه به صورت قطعات جداگانه)

شکل سمت چپ جابجایی یک تکه فک بالا و سمت راست جابجایی سگمنتال را نشان می دهد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics-E-Book. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12. chapter 7 page 259

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Bishara SE, Ortho D, Chu GW, Jakobsen JR. Stability of the LeFort I one-piece maxillary osteotomy. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 1988 Sep 30;94(3):184-200.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر