قندها بر اساس اینکه مولکول قند در کجای ساختار غذا یا نوشیدنی قرار گرفته اند به دو دسته قندهای دخلی (Intrinsic) و قندهای خارجی (Extrinsic) طبقه بندی می شوند. قندهای خارجی در خارج از مولکولهای مواد غذایی و نوشیدنی قرار گرفته اند. دو نوع از این قندها وجود دارد: قندهای خارجی شیری و قندهای خارجی غیرشیری (NMES). NMES در شکر، شیرینی جات، نوشیدنی های غیر الکلی، بیسکوئیت ها، عسل و آب میوه یافت می شود.

منبع:

خامی محمدرضا، رازقی سمانه، پاکدامن افسانه، و همکاران. گزیده ای از مبانی دندانپزشکی جامعه نگر (ترجمه). تهران: انتشارات رویان پژوه. چاپ اول (1391). صفحه 213.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Daly B, Batchelor P, Treasure E, Watt R. Essential Dental Public Health. UK: Oxford University Press. 2nd Ed; 2013: 135-136.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر