• یک ندول توده ی برجسته توپر است از بافت که گسترش عمقی هم دارد.مثل پاپولها این ضایعات قطر کوچکتر از ۱ سانتی متر دارند. ندول می تواند با لمس تشخیص داده شود. اپیتلیوم پوشانده، معمولا ثابت نیست و به راحتی روی ضایعه می تواند حرکت کند.ندول ها می توانند بدون علامت باشند یا دردناک و معمولا رشد آهسته ای دارند. تومور های خوش خیم مزانشیال مثل فیبروما ، لیمفوما ، لیپو فیبروما ،نئورما معمولا به صورت ندولهای دهانی تظاهرمی یابند.

 

برجستگی یا گره کوچک توپر که در لمس حس شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Page 22

2- Dorland’s Illustrated Medical Dictionary ; 32nd edition ; 2012 Saunders ; an Elsevier imprint

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1-Burket’s oral medicine diagnosis and treatment, tenth edition, Part II, Chapter 6
2-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; section 8 nodules of the lip ; section 10 Nodules

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر