این عبارت از دو واژه ی Nasal  به معنای مرتبط با بینی و Floor  به معنای کف تشکیل شده است. کف حفره بینی در قدام از استخوان ماگزیلاری و در خلف از استخوان پالاتین تشکیل شده است. کف بینی کمی مقعر بوده و به طور افقی از دیواره های طرفی بینی تا استخوان وومر گسترش میابد و با این استخوان و غضروف سپتال مفصل می شود.

 

منبع: Lang, Johannes. Clinical anatomy of the nose, nasal cavity and paranasal sinuses. Thieme, 1989.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Netter, Frank H. Atlas of human anatomy. Elsevier Health Sciences, 2014.  
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر