• مینای تغییر رنگ یافته قهوه ای است که در نتیجه قرار گیری دندان در معرض مقادیر اضافی فلوراید(ppm10 یا بیشتر) که به فلوروزیس منجر میشود، ایجاد میگردد.
  • بهترین میزان فلوراید در آب آشامیدنی عمومی ۰٫۷ میلی گرم فلوراید در هر لیتر آب است.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch2 p76

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر