تحليل بافت مارجينال عبارت است از جابه‌جايي لبه ی بافت نرم محل تقاطع سمان و مینا (CEJ) به صورت اپيكالي. طبقه ‌بندي‌ هاي متعددي در مقالات به منظور تسهيل در تشخيص تحليل هاي لثه پيشنهاد شده‌اند كه يكي از آن ها طبقه‌ بندي Miller است كه تحليل لثه را به چهار کلاس طبقه‌ بندي نموده است. در class I تحليل بافت مارجينال به Mucoingival Junction (MGJ) نمي‌رسد. در Class II تحليل مارجينال تا MGJ يا فراي آن امتداد مي‌يابد. در Class III  تحليل مارجينال تا MGJ يا فراي آن است و استخوان يا بافت بين دنداني نيز تا اپيكال CEJ تحليل دارد. در Class IV تحليل استخوان بين دنداني تا حد تحليل بافت مارجينال مي‌رسد و پوشش ريشه وجود ندارد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Pini- Prato G. The Miller Classification of gingival recession: Limits and drawbacks. J Clin Periodontal. 2011; 38: 243- 5.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Cario F et al. The interproximal Clinical attachment level to Classify gingival recessions and predict root coverage out comes: An explorative and reliability study. J Clin periodontal 2011; 38: 661-6.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر