• کامپوزیت با سایز ذرات ۱-۱۰ میکرون .
  • کامپوزیت بر اساس سایز ذرات فیلر به ۶ تا گروه تقسیم بندی می شود : مگافیل، ماکروفیل، میدفیل، مینی فیل ، میکروفیل ونانوفیل .
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 18p65

Valian, A., 1393. Comperhensive Restorative Dentistry. Royan pazhouh .ch18p195

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر