• میکروابریژن جایگزین محافظ کارانه برای کاهش یا حذف تغییر رنگ های سطحی هستند، نواحی رنگ گرفته یا نقایص ساییده می شوند. این تکنیک باعث حذففیزیکی ساختار دندن می شوند وتنها برای .. ها ونقایص مینایی که وراء چند دهم میلی متر در عمق ، گسترش نمی یابند، تجویز می شوند.
  • این تکنیک شامل انحلال سطح مینا با اسید، حین سایندگی پامیس برای حذف stain های سطحی ناشی از فلوئوروزیس است ، یک خمیراز ذرات سیلیکون کارباید و اسید هیدروکلریک ۱۱% با آبسلانگ به کار می رود.
منبع:

Heymann, H., 1392. Art and Science of Operative D Nentistry. Royan pazhouh .ch 12 p 334

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر