• پدیده ای است که در آن اجسامی که زیر منابع نوری مختلف قرار میگرد، به رنگهای مختلفی مشاهده می شود.
  • رنگ محیط اطراف بر آنچه در دهان بیمار، تآثیر می گذارد.
منبع:

Heymann  HO, Swift Jr.EJ, Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch12 p301

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر