علمی که با حالت حرکت و سکون اجسام تحت نیرو بحث می کند.

دو شاخه اصلی این علم Statics و Dynamics می باشد.

گاهی در گفتگوی بین متخصصین ارتدنسی، مکانیک مترادف با مکانوتراپی استفاده می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page168    
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر