خطی عمود بر پلن اکلوزال فک بالا که از نقطه تماس ثنایاهای میانی فک بالا ( و یا از وسط دیاستم) عبور می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page171    
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر