مارجينال ريج ها عبارتند از حاشیه های گرد مينا كه لبه‌ هاي مزيالي و ديستالي سطوح اكلوزالي دندان هاي خلفي و مارجين هاي مزيالي و ديستالي سطوح لينگوالي دندان هاي قدامي را تشكيل مي‌دهند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Roberson TM, Heymann HO. Sturdevant’s art and science of operative dentistry. Fifth edition. Elsevier. Mosby; 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann HO, Swift EJ, Ritter AV. Sturdevant’s art and Science of operative dentistry .6 th edition. Elsevier; 2014.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر