• ریج : نوعی برجستگی در دندانها است که تشکیل شده از دو دامنه که در یک خط به هم می رسند.
  • مارژینال ریج : دارای تمام مشخصات یک ریج  بوده ودر مزیال ودیستال سطح جونده دندان های خلفی دیده می شود.
  • مارژینال ریج در سطوح مزیال ودیستال دندان های قدامی نیز هست اما برجستگی کمتری دارد.
  • ترمیم امالگام باید با مارجینال ریج مجاور هماهنگ باشند
  • هر دو ریج باید هم سطح باشند وفرم امپراژور اکلوزالی صحیحی برای عبور غذا از از سطح فاسیال ولینگوال وناحیه کانتکت پروگزیمالی مناسب ایجاد کنند.

به عبارت ساده تر: مارجينال ريج ها عبارتند از حاشیه های گرد مينا كه لبه‌ هاي مزيالي و ديستالي سطوح اكلوزالي دندان هاي خلفي و مارجين هاي مزيالي و ديستالي سطوح لينگوالي دندان هاي قدامي را تشكيل مي‌دهند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Heymann HO,Swift Jr EJ.,Andre V.Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch17 p473

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر