لثه ی مارجينال يا لثه غيرچسبنده (آزاد) لبه يا حد نهايي لثه بوده و به صورت حلقه‌اي دندان ها را در بر گرفته است. عرض لثه ی مارجينال كه تشكيل دهنده ی ديواره ی بافت نرم شیار لثه‌اي است حدود ۱ ميليمتر مي‌باشد و در ۵۰ درصد موارد اين ناحيه به كمك يك فرورفتگي كم‌عمق موسوم به شيار لثه آزاد از لثه چسبنده جدا مي‌شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Caranza  FA, Newman MG , Takei H , Klokkevold PR. Carranza’s Clinical Periodentology. 11th edition. Elsevier. Saunders; 2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Ainamo J, Loe H: Anatomical characteristics of gingival: a clinical and microscopic study of the free and attached gingival, J periodontal. 1966; 37: 5.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر