مندیبل به فک تحتانی حیوانات مهره دار گفته می شود. این استخوان توسط دو مفصل متحرک به قاعده ی جمجمه متصل بوده، متحرک ترین استخوان سر و صورت می باشد و مسئول حرکات فکین طی عملکرد هایی از قبیل جویدن و تکلم است. استخوان مندیبل شامل بخش های مختلفی می باشد: زائده ی کندیل، زائده ی کرونوئید، راموس، بدنه، سمفیز و زائده ی آلوئولی.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Smoker WR. Oral cavity and mandible, 1: anatomy and pathology of the oral cavity. InSyllabus: A Special Course in Head and Neck: Presented at the 82nd Scientific Assembly and Annual Meeting of the RSNA 1996 (pp. 13-22).

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Netter, Frank H. Atlas of human anatomy. Elsevier Health Sciences, 2014.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

دو × 5 =

پاک کردن فرمثبت نظر