آرچ واير پايه يا اصلي سيم اوليه است كه در شیار اصلي براكت و يا تيوپ قرار گرفته كه يا به صورت Continuous است كه بر روي كل قوس به صورت يكپارچه عمل مي‌كند و يا در تكنيك Segmental به صورت قطعه ای در قوس استفاده مي‌شود. آرچ واير پايه تماميت قوس را در كليه مراحل درمان حفظ مي‌كند و حركت دندان ها در طول آن اتفاق مي‌افتد. در واقع اين آرچ ‌واير با Load-Deflection Rate بالا و يا سطح مقطع بزرگتر، با بالا بردن و حفظ انكوريج دندان‌هاي Reactive در يك ناحيه يا كل قوس دنداني باعث مي‌شود زماني كه دندان‌هاي هدف با سیم کمکی با الاستيسيته پايين جهت حركت مطلوب تحت نيرو قرار مي‌گيرند، موقعيت دندان‌هاي پايه و مابقي قوس دنداني حفظ گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Graber  LW, Vanarsdall RL, Vig KWL. Orthodontics current principles & Techniques. St Louis: Mosby; 2012.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر