• یک ماکول ناحیه کوچک محدود از اپیتلیوم یا مخاط است که با رنگ از اطراف جدا شده است.طبق تعریف، قطرش ۱> سانتی متر است .ماکول می تواند به تنهایی یا در گروه هایی به صورت رنگ یا لکه ی قرمز،آبی،قهوه ای یا سیاه ظاهر شود.نه برجسته است نه فرورفته. یک ماکول می تواند نمایانگر شرایط نرمال،Normal variant یا بیماری موضعی یا سیستمیک باشد.لفظ ماکول برای توصیف بالینی شرایط زیر استفاده می شود:

ماکول ملانوتیک دهانی،Ephelis،آمالگام،جوهر هندی یا نقشهای خالکوبی وFocal argyrosis.شکل و رنگ ماکول در رد تشخیص کمک کننده است.

 

  • ضایعه ای از پوست (یا مخاط) که تغییر رنگ یافته و برجسته نمی باشد.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Color atlas of common oral diseases ; fifth edition 2016 ; Robert P. Langlais ; Craig S. Miller ; Jill S. Gehrig ; Page 19
2- Dorland’s Illustrated Medical Dictionary ; 32nd edition ; 2012 Saunders ; an Elsevier imprint

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Burket’s oral medicine diagnosis and treatment, tenth edition, Part II, Chapter 5 and 6

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر