زبانی که بطور غیر نرمالی بزرگ است. چون بطور مستقیم نمی توان برای زبان اندازه خاصی را عنوان نمود، وجود علایمی نظیر اپن بایت، Spacing بین دندانها و اثر فضای بین دندانی در حاشیه زبان را از علایم آن دانست. ماکروگلوسیا را با پاره ای شرایط پاتولوژیک مانند: سندرم Down، سندرم Beckwith-Wiedemann، میکسدما، Cretinism، ژیگانتیسم می توان دید. گاهی Partial Glossectomy را به عنوان درمان در نظر می گیرند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page163

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر