اشکال مختلفی از سیم های خم شده هستند که به دلایل متفاوتی در یک قطعه سیم ارتدنسی گنجانده می شوند. این دلایل به شرح زیر هستند:

  1. کاهش نسبت Load/ Deflection با افزایش سیم بین دو براکت
  2. حرکت بدون اصطکاک دندان در طی درمان
  3. حذف بخش ناخواسته سیستم های نیرو که در قرارگیری یک قطعه سیم مستقیم به دندانها اعمال می شود
  4. تفکیک بین نیرو ها و گشتاور هایی که توسّط سیستم نیرو ایجاد می شوند( تغییر در نیروها بطور اتوماتیک گشتاور ها را تغییر ندهد.)

الهیار گرامی

همانطور که گفته شد، لوچها کاربردهای زیادی در ارتدنسی دارند و بر اساس شکل و کارکرد به گروههای زیر تقسیم می شوند:

  1. بر اساس شکل به: عمودی (Vertical) و افقی (Horizontal)
  2. اینکه دو انتهای سیم از روی هم عبور کند یا خیر به: باز (open )و بسته (close)
  3. اینکه در طرّاحی آن از Helix استفاده شده باشد یا خیر به: Helical و Non-helical

تقسیم می شوند.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page160

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر