در Lip Trap  ثنایا های فک بالا روی لب پایین قرار می گیرند.

Lip Trap می تواند سبب جابجایی دندان ها (پروکلینیشن ثنایاهای بالا و رتروکلینیشن ثنایا های پایین) شود و اغلب علامتی برای دیسکرپانسی اسکلتال می باشد. درمان زود هنگام جهت ممانعت از ایجاد صدمه به ثنایا های بالا ضروی است اما باید دقت کرد این درمان منجر به تبدیل مال اکلوژن Class II Div 1 به Class II Div 2 نشود. بیمار نیازمند درمان طولانی مدت ارتودنتیک می باشد و پیش آگهی درمان وابسته به شدت دیسکرپنسی اسکلتال می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P 13,49-50.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: Chap 2,4

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر