تمریناتی با هدف تحریک عضلات لبها است.

هدف از این تمرینات، ایجادلهای بسته  (Competent Lip Seal) است.

هدفی که مورد تاکید R.Frankel در درمانهای فانکشنال بوده است.

منبع: Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page159  
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر