نوعی لینگوال آرچ است که به منظور حفظ فضا به کار می رود.

کاربرد معمول آن در شرایطی است که چند دندان شیری به صورت یک طرفه یا دو طرفه از دست رفته اند. این دستگاه وقتی تجویز می شود که دندان های ثنایا رویش یافته باشند تا با رویش آن ها تداخل پیدا نشود. دستگاه به فرم نعل اسبی ساخته می شود که در خلف به بند مولر لحیم شده یا در لینگوال شیلد قرار می گیرد. لینگوال آرچ در قدام به سینگولوم ثنایا تکیه کرده و باید حداقل ۱ میلیمتر با لبه لثه فاصله داشته باشد.

در فک بالا می توان از Transpalatal Arch نیز استفاده کرد. اگرچه این طرح جلوی از دست رفتن فضا ناشی از چرخش مولر را می گیرد اما جلوی تیپینگ به طور کامل گرفته نخواهد شد. برای رفع این مشکل کاربرد  Nance Holding Arch توصیه می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phulari BS, Gabriel O. Preventive orthodontics. In: Phulari BS, editor. Orthodontics: Principles and Practice. New Delhi: JP Medical Ltd; 2011. P. 247.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر