• تکنولوژی تشخیص پوسیدگی با استفاده از فلورسانس القا شده با نور می باشد.
  • سیستم SPECTRA مدلی است که با اندازه گیری فلورسانس نوری افزایش یافته ، ضایعات پوسیدگی را شناسای می کند. LEDهای خاصی نور آبی یا بنفش با انرژی بالا به سطح دندان می تاباند. نور این طول موج پورفیرین ها – متابولیت های منحصر به باکتری های پوسیدگی زا _را تحریک کرده تا مشخصا به صورت قرمز تظاهر یابند . در حالی که در مینای سالم تشعشعات فلورسانس به رنگ سبز دیده می شود.
  • اطلاعات توسط سیستم SPECTRAدر کامپیوتر جمع آوری شده وبه کمک نرم افزارهای تصویری آنالیز می شوند، به طوریکه ضایعات از نظر تغیرات رنگی رده بندی شده وپتانسیل فعالیت پوسیدگی از نمره . تا ۵ تعیین می شود.
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 3p96

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر