• برای دندانپزشکان چپ دست ، معاینه ودرمان دندان های قدامی ماندیبل و دندان های خلفی ماندیبل خصوصا سمت چب ، دندان های قدامی ماگزیلا مناسب است
  • بهتر است سر بیمار به سمت دندانپزشک چرخش یابد
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch7 p186

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر