تکنیک فلپ پدیکل توسط  Grupe وWarren در سال ۱۹۵۶مطرح شد. فلپ لترالی را می توان برای پوشش سطوح ریشه ی برهنه ی منفرد که بافت دهنده ی کافی مجاور ناحیه ی پذیرنده دارند به کار برد. عمق وستیبول باید برای حرکت لترالی پدیکل وجود داشته باشد.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch65 p3655.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر