استخوان متراکم و نازک دیواره ی داخلی ساکت alveolar bone proper نام دارد که به عنوان لامینا دورا در رادیوگرافی دیده می شود. از نظر هیستولوژیک شامل یک سری منافذ است( صفحه ی غربالی یا cribriform plate) که باندلهای عروقی عصبی لیگامان پریودنتال را با فسمت مرکزی استخوان آلوئلار ( استخوان cancellous  ) متصل می کند.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch3 p258.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر