به  قدامی ترین نقطه حاشیه ی  لب پایین و یا نقطه میانی بر روی حاشیه تحتانی بخش مخاطی لب پایین می گویند.

منبع: 1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر