ریج استخوانی محکمی است که از انتهای قدامی قوس زایگوماتیک امتداد می یابد و روی ریشه مزیوباکال مولر اول دایمی ماگزیلا امتداد می یابد. Key ridge در تحتانی ترین نقطه بوردر قدامی در سفالومتری لترال دیده می شود.

منبع:

Bien SM, New York NY. A method for recording key ridge. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. 1946:32(11); 619–626.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر