فکین در انسان از دو قسمت فک بالا و فک پایین تشکیل شده است. فک بالا قسمتی ازاستخوان کرانیوم است.

منبع: Lee J. Coping with braces  and other orthodontic work. Rosen publishing group. First edition; 1998.  
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر