خطی که دو مردمک چشم را بهم متصل می کنند در معاینه بالینی بیمار برای بررسی cant لترالی پلن اکلوزال(roll)  به کار می رود.

 

منبع:
  1. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. 5thed. St. Louis: Mosby Elsevier; 2012.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر